Usługi

W ramach projektu zostanie przeszkolonych 60 Uczestników (31K/29M), każda grupa szkoleniowa będzie liczyła 12 osób. Jeden Uczestnik może wziąć udział tylko w jednym szkoleniu zawodowym. Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje:

1.    Diagnozę sytuacji społeczno-zawodowej i identyfikacji potrzeb (1h/os.)
2.    Poradnictwo zawodowe z IPD (4h/os.)
3.    Indywidualne pośrednictwo pracy (3h/os.)
4.    Wysokiej jakości szkolenie zawodowe (120h/os.)
5.    STAŻE ZAWODOWE (1os/3msc) wraz ze stypendium stażowym.


Uczestnikom zapewniamy:

  • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
  • Dodatek szkoleniowy
  • Zwrot kosztów dojazdu
  • Materiały szkoleniowe
  • Wyżywienie
  • Ubezpieczenie
  • Badania lekarskie przed przystąpieniem do stażu
  • Stypendium stażowe
Script logo